جدیدترین اخبار

برگزاری دومین کارگاه آموزشی فرا کاوش

برگزاری دومین کارگاه آموزشی فرا کاوش

به گزارش اداره پژوهش  معاونت پژوهش حوزه...

راه یابی 300 مقاله به مرحله تفصیلی جشنواره علامه حلی ره

راه یابی 300 مقاله به مرحله تفصیلی جشنواره علامه حلی ره

به گزارش دبیرخانه جشنواره علامه حلی ره استان...

 پذیرش مقاله در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

پذیرش مقاله در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش اداره پژوهش: برای دومین سال پیایی مقاله...

برگزاری نخستین کارگاه دانش افزایی فراکاوش پروانه

برگزاری نخستین کارگاه دانش افزایی فراکاوش پروانه

به گزارش اداره پژوهش معاونت پژوهش حوزه علمیه...

  • برگزاری دومین کارگاه آموزشی فرا کاوش یکشنبه, 12 ارديبهشت 1395 07:16
  • راه یابی 300 مقاله به مرحله تفصیلی جشنواره علامه حلی ره یکشنبه, 12 ارديبهشت 1395 07:12
  •  پذیرش مقاله در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 05:57
  • برگزاری نخستین کارگاه دانش افزایی فراکاوش پروانه شنبه, 28 فروردين 1395 04:27
  • تقدیر از 10 نفر از طلاب برگزیده مدارس علمیه شهرستان رفسنجان در جشنواره علامه حلی ره شنبه, 28 فروردين 1395 04:19

کتاب های پایین

       
Go to top