مراسم جشنواره علامه حلی(ره)

اولین جشنواره علامه حلی (ره) استان کرمان 1392 1-شورای جشنواره استانی علامه حلی استان کرمان پس از ابلاغ و موافقت معاونت محترم پژوهش مدیریت حوزه های علمیه. نسبت به صلاحیت برگزاری جشنواره علامه حلی به شکل استانی در استان کرمان، شورایی متشکل از رئیس و معاونین پژوهش و کارشناسان اداره پژوهش مدیریت حوزه ع…

ادامه مطلب

زیر مجموعه ها

کتاب های پایین

       
Go to top