مرکز مطالعات فرهنگی

به منظور بسترسازی امر پژوهش و فرهنگ مطالعه در بین طلاب و نیز تربیت نیروهای مستعد و علاقه مند به تحقیق و پژوهش و از سویی تعمیق و ارتقای فعالیتهای علمی طلاب شهر کرمان، اقدام به ایجاد گروههای مطالعاتی و پژوهشی در مرکز مطالعات فرهنگی حوزه علمیه شد. در این خصوص ابتدا به تهیه پیش نویس آیین نامه گروه های…

ادامه مطلب

کتاب های پایین

       
Go to top