مرکز مطالعات فرهنگی

به گزارش اداره پژوهش  معاونت پژوهش حوزه استان کرمان، دومین کارگاه آموزشی فرا کاوش  پیرامون روش ثبت کتاب و کتابداری برگزار شد. در این  کارگاه 9 نفر از کتابداران مدارس حوزه علمیه استان آموزشهای لازم را فرا گرفتند.

کتاب های پایین

       
Go to top