مرکز مطالعات فرهنگی

به گزارش روابط عمومی معاونت پژوهش در مدت ده روز برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت  استان کرمان از غرفه  گفتمان تطبیقی امام و رهبری د رموضوع اقتصاد مقاومتی استقبال شد. شب گذشته استاندار کرمان و روزهای گذشته  دکتر پور ابراهمیمی  نماینده مجلسه شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلسه از این غرفه بازدید نمودند. برخی اساتید دانشگاه و حوزه نیز روزهای گذشته از این غرفه تخصصی بازدید نمودند. در این غرفه 41 عکس و پوستر از سخنان امام و رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی و قرار گاه اقتصاد مقاومتی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

کتاب های پایین

       
Go to top