مرکز مطالعات فرهنگی

به گزارش اداره اطلاع رسانی معاونت پژوهش حوزه علمیه استان کرمان مجموعه نشست های و جلسات پژوهی  هفته پژوهش حوزه علمیه استان  در تاریخ های 7 تا 12 آذر ماه برگزار شد. این مجموعه شامل 28 نشست علمی پژوهشی و برگزاری کارگاه های علمی و برپایی نمایشگاه تخصصی بود که اخبار تکمیلی آن متعاقبا اعلام می گردد.

کتاب های پایین

       
Go to top