مرکز مطالعات فرهنگی

به گزارش اداره اطلاع رسانی معاونت پژوهش حوزه علمیه استان کرمان. برنامه های فشرده هفته پژوهشی حوزه علمیه استان کرمان در قالب 28 برنامه و حدود 50 ساعت به شرح ذیل اجرا شد.

 

 

 

چهار شنبه: 17 آذر      

 1. برنامه اول: پیرامون وضعیت شناسی تبلغ دینی در استان با حضور  حجت الاسلام عربپور مسئول سازمان تبلیغات اسلامی. ساعت 10 تا 30/11
 2. برنامه دوم: گزراش علمی مباحث پزوهشی صورت گرفته در حسنیه اندیشه اسلامی قم توسط حجت الاسلام والمسلمین صدوق با حضور اعضاء شورای اداری مدیریت برادارن ساعت 12 تا 30/13
 3. برنامه سوم: نشست علمی جایگاه زن مسلمان انقلابی در عصر حاضر با حضور اساتید برتر حوزه علمیه خواهران استان ساعت 15 تا 30/16 تعداد 25 نفر
 4. برنامه چهارم: اولین نشست علمی گفتمان انقلاب و سبک زندگی  ساعت 30/17 تا 30/18

پنجشنبه:18 آذر

 1. برنامه پنجم: نشست علمی بررسی فلسفه علوم پایه دانشکده ریاضی و کامپیوتر 25 نفر از اساتید گروه ریاضی دانشگاه آزاد و باهنر ساعت 9 تا 30/11
 2. برنامه ششم: نشست علمی روش تولید و تهیه مقالات علمی (مبحث فلسفه روش تحقیق و سطوح پژوهشگری)تعداد 35 نفر از اساتید حوزه خواهران و برداران ساعت 14 تا 30/16
 3. برنامه هفتم: دومین نشست علمی گفتمان انقلاب و سبک زندگی 30/17 تا 30/18

شنبه:20 آذر

 1. برنامه هشتم: بررسی فضای آموزش و پرورش در جلسه شورای راهبری موسسه عمار تعداد 10 نفر ساعت 10 تا 30/11
 2. برنامه نهم: نشست علمی مبانی فلسفی انسان شناسی و جامعه شنای اسلامی با حضور اساتید گروه آینده پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی ساعت 30/12 تا 30/13
 3. برنامه دهم: سومین نشست علمی گفتمان انقلاب و سبک زندگی 30/17 تا 30/18


یکشنبه:21 آذر

 1. برنامه یازدهم: نشست علمی تحول حوزه و افق پژوهش با حضور اساتید و معاونین پژوهش و مدیران پژوهش تعداد 45 نفر ساعت 8 تا 30/9
 2. برنامه دوازدهم: توضیح نمایشگاه دستاورد های پژوهشی تعداد 30 نفر ساعت 30 /9 تا 30/11
 3. برنامه سیزدهم: حضور کارشناس حوزه خانواده در  برنامه زندگی زیباست شبکه سیمای کرمان با موضوع سبک زندگی اسلامی ساعت 10 تا 45/10
 4. برنامه چهاردهم: پرسش و پاسخ برخی از اساتید 12 تا 13
 5. 5. برنامه پانزدهم: جلسه اخلاق پژوهش و اهدف طلبگی در مدرسه محمودیه تعداد 30 نفر از طلاب ساعت 15 تا 30/16
 6. برنامه شانزدهم: چهارمین نشست علمی گفتمان انقلاب و سبک زندگی3 30/17 تا 30/18
 7. برنامه هفدهم: نشست علمی از بعثت نبوی تا انقلاب خمینی ره با حضور فعالین فرهنگی استان  تعداد 70 نفر ساعت 19 تا 21

دوشنبه:22 آذر

 1. برنامه هجدهم: توضیح نمایشگاه دستاوردها تعداد 45 نفر طلاب. اساتید دانشگاه. اساتید حوزه و مدیران. ساعت 8 تا 10
 2. برنامه نوزدهم: نشست علمی و توضیح نمایشگاه ویژه اساتید حوزه 15 نفر ساعت 10 تا 30/11
 3. برنامه بیستم: بررسی تطبیقی و گزارش برخی مباحث فلسفه تاریخ و مباحث قرانی تعداد 10 نفر از اساتید حوزه ساعت 12 تا 15
 4. برنامه بیست و یک: پنجمین نشست علمی گفتمان انقلاب و سبک زندگی 30/17 تا 30/18
 5. برنامه بیست و دو: نشست بررسی روند آموزشی کار علمی: با حضور اساتید حوزه  19 تا 30/19
 6. برنامه بیست و سوم: نشست بررسی روند کار فرهنگی انقلابی با حضور کارگروه فرهنگی  30/19 تا 15/20

سه شنبه 23 آذر

 1. برنامه بیست و چهارم: جلسه با گروه آینده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ( رئیس و معاونین) با موضوع بررسی مبانی فلسفه سلامت از دیدگاه اسلام30/7 تا 45/8
 2. برنامه بیست پنجم: نشست گفتمان انقلابی. سازمان تبلیغات اسلامی تعداد 35 نفر از ائمه جماعات. 15/9 تا 11
 3. برنامه بیست و ششم: کارگاه فلسفه سلامت و توضیح نمایشگاه. گروه آینده پژوهی دانشگاه علوم پزشکی. 15/12 تا 30/13 تعداد 5 نفر
 4. برنامه بیست و هفتم: بررسی پیوست فرهنگی اقتصاد مقاومتی استان. با حضور حجت الاسلام عربپور مسئول سازمان تبلیغات اسلامی و مشاور استاندار 40/13 تا 15
 5. برنامه بیست و هشتم: تبیین مبانی و اصول فقه حکومتی با حضور  اساتید سطح عالی حوزه کرمان ساعت 30/15 تا 17

 

 

کتاب های پایین

       
Go to top