مرکز مطالعات فرهنگی

به گزارش اداره نشست ها و کرسی های آزاد اندیشی معاونت پژوهش حوزه علمیه استان کرمان. اولین جلسه نسشت علمی با موضوع  «ضرورت دستیابی به نظام فکری منسجم و مولفه های آن» در محل پژوهشکده علامه حلی ره مدرسه محمودیه کرمان برگزار شد. در این نشست که با حضور تعدادی از طلاب مدارس محمودیه و صالحیه کرمان و معاونت پژوهش برگزار شد. سر فصل های  دوره  نظام فکری  اسلامی در سه مرحله نظام فلسفی . مدل تئوریک . و کاربردی علمی نظام فکری در عرصه های مختلف مورد  بررسی و تبیین قرار گرفت.  دومین جلسه این نشست قرار است با موضوع گفتمان شناسی علمی انقلاب  در روز چهارشنبه 27 بهمن ساعت 13 در محل پژوهشکده برگزار شود.

کتاب های پایین

       
Go to top