مرکز مطالعات فرهنگی

به گزارش اداره اطلاع رسانی معاونت پژوهش و دبیرخانه جشنواره علامه حلی ره کار ارزیابی اجمالی تعداد 2000 اثر از مقالات و تحقیقات  ارسال شده به جشنواره استانی علامه حلی ره استان کرمان به اتمام رسیده و مرحله ارزیابی تفصیلی آثار در در دو بخش خواهران وبرادران حال اجرا میشود. اخبار تکمیلی متعاقبلا اعلام میشود.

کتاب های پایین

       
Go to top