مرکز مطالعات فرهنگی

به گزارش اداره نشست های و کرسی های آزاد اندیشی معاونت پژوهش. پنجمین نشست علمی طلاب با موضوع گفتمان انقلاب اسلامی در محل پژوهشکده مدرسه محمودیه برگزار شد. در این نشست در ادامه طرح مباحث بررسی اصل قیام و چگونگی مدیریت حضرت امام ره به تبیین دکترین سیاسی و فرهنگی و امنیتی حضرت امام ره در چگونگی اداره انقلاب و تبیین هجمه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی از سوی دنیای غرب به انقلاب اسلامی پرداخته شد.

کتاب های پایین

       
Go to top